سامانه اینترنتی «بانكوك پست» از امضای یك یادداشت تفاهم میان سازمان دولتی برق تایلند با لائوس برای خرید الكتریسیته از آن كشور خبر داد. بانكوك پست در گزارش خود به نقل از مسوولان سازمان برق تایلند با اعلام این خبر، نرخ تعیین شده در یادداشت تفاهم میان سازمان برق تایلند و شركت دولتی «نام توین هینبون» لائوس درخصوص تامین الكتریسیته را مبلغ ۱.۸۲بات (هر ۳۹بات برابر یك دلار آمریكا) برای هر واحد اعلام كرد. بنا به این گزارش، این یادداشت تفاهم روز پنجشنبه با حضور «كریسری - كارناسوترا» فرماندار منطقه «ایگات» واقع در شمال شرق تایلند و «ویرافون ویراوونگ» نماینده وزارت انرژی و توسعه لائوس به امضاء رسید.

بر اساس این یادداشت تفاهم، از این پس تولیدات نیروگاه برق منطقه ایگات از قدرت كنونی ۲۲۰مگاوات به دو برابر افزایش و به ۴۴۰مگاوات خواهد رسید. بر همین اساس، شركت لائوسی طرف قرارداد برای پاسخ به نیازهای جاری ساكنان شمال شرق تایلند سالانه حدود دو هزار و ۵۷۲میلیون واحد الكتریسیته به تایلند خواهد فروخت. نخستین قرارداد تامین الكتریسیته میان تایلند و لائوس برای تامین برق منطقه ایگات (تایلند) در تاریخ ۳۱مارس (۱۱فروردین) سال ۱۹۹۸به امضا رسیده بود.