مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب كشور از طراحی برنامه ویژه توسط وزارت نیرو برای مهار آبهای مرزی كشور خبر داد. ستار محمودی در خصوص مهار آب های مرزی در كشور گفت: مجموعه آب هایی كه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و وزارت نیرو به نیابت از دولت و به عنوان متولی حفظ و مهار این آب ها اعم از حوضه های آبریز مشترك و عادی، برنامه های از قبل تعیین شده ای را برای مهار این آب ها طراحی كرده است.

گفتنی است، پهنه ای از زمین كه توسط یك سیستم رودخانه ای واحد زهكشی می شود، حوضه آبریز تلقی می شود.

مدیرعامل شركت مدیریت منابع آب ایران افزود: طبیعتاً در سال های مختلف با توجه به میزان روان آب هایی كه به كشور وارد و یا از كشور خارج می شود، ایران به تنظیم ارتباط با برون مرز ها و حوضه های داخلی می پردازد.

محمودی یكی از چالش های اصلی بخش آب كشور را شیوه های مصرف دانست و گفت: در كلان و خرد باید اقدامات مناسب تری صورت گیرد به نحوی كه محور برنامه ها بیشتر به سمت شیوه های مدیریت مصرف منابع سوق یابد. به گفته وی، با اجرای چنین رویكردی، راندمان تولید یا راندمان آب شرب در حوزه های آب شهری و یا بخش صنعت ارتقای بهتری می یابد.