مناقصه بین المللی ساخت ۵ سد جدید بزودی از سوی وزارت نیرو انجام می شود كه در این شرایط عدد ساخت سدها با مشاركت خارجی به ۱۰ سد می رسد.

رسول زرگر در گفت وگو با فارس در خصوص مدیریت آب در كشور گفت: مدیریت آب در كشور با چالش تأمین منابع مالی روبه رو است البته برخلاف دیگر بخش ها تأمین منابع مالی چالش اصلی بخش آب نیست.

وی افزود: در بخش سدسازی و شبكه آبیاری در سال ۸۵ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفت كه در مجموع ۳۴ میلیارد متر مكعب آب ذخیره و نزدیك به ۱‎/۷ میلیون هكتار شبكه اصلی و ۵۰۰ هزار هكتار نیز شبكه فرعی ایجاد شد.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در حال حاضر ۸۸ سد در حال ساخت و ۱۷۶ سد در حال مطالعه دارد بنابراین با اتمام شبكه های آبیاری و زهكشی سعی داریم ۱‎/۶ میلیون هكتار شبكه آبیاری اصلی را به ۲ میلیون هكتار و ۵۰۰ هزار هكتار شبكه فرعی را به ۳ میلیون هكتار برسانیم.

زرگر گفت: برآورد ما این است كه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر با قیمت های امروز نیاز است تا شبكه های اصلی و فرعی را بسازیم. زرگر گفت: اگر سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال در اختیار بخش آب كشور قرار بگیرد در مدت ۱۰ سال پرونده ساخت سازه های بزرگ (سدها و شبكه های آبیاری و زهكشی) بسته خواهد شد، یعنی به مرحله ای كه كشورهای پیشرفته دنیا در ۲ دهه قبل رسیده اند برسیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: كشورهای پیشرفته دنیا در حال حاضر تنها كار غیرسازه ای و مدیریت تقاضا انجام می دهند. وی افزود: اعتباری كه در حال حاضر در اختیار بخش آب قرار می گیرد ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال است و مفهوم آن این است كه اگر این روند بخواهد ادامه پیدا كند پرونده ساخت سدسازی كشور به جای ۱۰ سال ۲۰ سال طول خواهد كشید ‎/

زرگر گفت: ۱۰ سد با استفاده از فاینانس خارجی ساخته خواهد شد كه قرارداد تجاری ۴ سد بسته شده است و قرارداد یكی از سدهای دیگر نیز ظرف چند ماه دیگر بسته خواهد شد.

وی ادامه داد: ۵ سد دیگر نیز آماده است كه اگر سهمیه فاینانس آن امسال مشخص و ابلاغ شود مناقصه بین المللی آن انجام و كار را شروع خواهیم كرد.