كار اجرایی پروژه نیروگاه بیستون با صرف هزینه ۲۰۵ میلیون یورو و ۸۸ میلیارد تومان ظرف سه ماه آینده آغاز خواهد شد.مصطفی علی ربانی مجری طرحهای بخاری از تحویل زمین توسط وزارت نیرو به پیمانكار ساخت واحد توسعه ای نیروگاه بیستون خبرداد و گفت: از ابتدای هفته جاری پیمانكار برای آماده سازی كار وارد سایت شده و امید می رود درسه ماه آینده كار اصلی نیروگاه آغاز شود. وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته از سوی وزارت نیرو برای ارائه منابع مالی مورد نیاز ساخت واحد توسعه ای نیروگاه بیستون ابراز امیدواری كرد تا در تخصیص این منابع طبق اعتبارات مصوب مشكل خاصی وجود نداشته باشد. مجری طرحهای بخاری تصریح كرد: براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت مبالغی به كل پروژه های سازمان توسعه برق ایران تخصیص می یابد كه بنا به اولویت

پروژه ها به پیمانكاران ارائه می شود. علی ربانی افزود: بخشی از منابع پروژه بیستون از اعتبارات عمرانی كشور در سال گذشته تصویب شده و بخشی دیگر از منابع داخلی سازمان توسعه برق ایران تامین خواهد شد. اما تلاش ما این است كه این پروژه با اهمیت در سال جاری بدون مشكل حركت كند. قرار داد مذكور شامل دو واحد ۱۲۰ مگاواتی بخار به ظرفیت جمعاً ۶۴۰ مگاوات بوده و قرار است ظرف ۴۸ ماه آینده كار اجرایی آن به اتمام برسد.