نمایشگاه «حافظ در خیال من» شامل مجموعه آثار نقاشی فرح اصولی با موضوع اشعار حافظ جمعه ۴ آبان‌ماه در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) گشایش می‌یابد.

در این نمایشگاه ۴۵ تابلو در ۶۸ قطعه به نمایش گذاشته خواهد شد.

اصولی در سال ۲۰۰۵ این مجموعه را در موزه لودویك آلمان به نمایش گذاشت كه به مدت ۵ ماه این نمایشگاه ادامه داشت و برای اولین بار این مجموعه در ایران هم در معرض نمایش عموم قرار می‌گیرد.

اصولی قصد دارد پس از پایان نمایشگاه در ایران، مجدداً‌ برای نمایش این آثار در دیگر كشورهای اروپایی،امریكایی و عربی اقدام كند.

این آثار صرفاً به نمایش عموم درمی‌آید و فروخته نخواهد شد.

این نمایشگاه به مدت ۲۰ روز تا ۲۴ آبان‌ماه برپا خواهد بود.

نمایشگاه «حافظ در خیال من» روز جمعه ۴ آبان ماه ساعت ۱۵ گشایش خواهد یافت.