آثار ۲۰ هنرمند ایرانی ۲۴ اكتبر (۲ آبان) در حراج بزرگ ساتبی لندن به فروش می رسد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران حراج ساتبی یكی از بزرگترین و قدیمی ترین خانه های حراج جهان در لندن است كه قرار است ۲ آبان آثار ۲۰ هنرمند عكاس، مجسمه ساز و نقاش ایرانی را در كنار دیگر آثار این حراج به فروش برساند. بنابراین گزارش، گرانترین اثر ایرانی در این حراجی با پایه ۴۰ هزار تا ۶۰ هزار پوند قیمت گذاری شده است، بعد از آن مجسمه ای با عنوان هیچ با قیمت پایه ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار پوند در جایگاه دوم گران ترین اثر ایرانی و سپس اثری با قیمت پایه ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار پوند در ردیف سوم فروش آثار هنری ایران در حراج ساتبی قرار دارند.یادآور می شود، آثار دیگر هنرمندان ایرانی با قیمت هایی از ۳ هزار تا ۱۸ هزار پوند در رده های بعدی فروش قرار دارد.