در نیمه اول سال جاری، ۱۱ میلیارد و ۷۱۱ میلیون ریال به دلیل سرقت به تجهیزات شركت برق منطقه ای خوزستان خسارت وارد شده است. عبدالرضا حیدری مدیر حراست و امور محرمانه شركت برق منطقه ای خوزستان افزود: این سرقت ها در ۱۷۱۰ مرحله بوده كه ۱۱۳۵ مورد آن در كلان شهر اهواز رخ داده است. وی اضافه كرد: در این رابطه با تلاش شبانه روزی یگان های نیروی انتظامی ۱۲۴ نفر دستگیر و برای تكمیل پرونده تحویل مقامات قضایی شدند.

حیدری با اشاره به وزن تجهیزات به سرقت رفته گفت: وزن این تجهیزات كه عمدتاً سیم های مسی برق است، ۸۶ هزار و ۹۱۰ كیلوگرم بوده است. وی همچنین متراژ سیم های سرقتی را بیش از ۱۴۴ هزار متر عنوان كرد و گفت: شهر اهواز با حدود ۷۲ هزار متر بیشترین سرقت را در شش ماهه امسال داشته است.