تكنولوژی جدید، جزئیاتی را در مورد نقاشی «مونالیزا» یكی از شاهكارهای لئوناردو داوینچی آشكار كرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، قرار است این كشفیات در مورد نقاشی داوینچی در آمریكا به نمایش گذاشته شود. این كشفیات به وسیله یك متخصص فرانسوی با استفاده از یك دوربین ۲۲۰ مگاپیكسل و تكنولوژی مادون قرمز انجام شد. در این نقاشی با استفاده از دوربینها، طرز نگاه اصلی مونالیزا هنگام ترسیم لایه هایی از رنگ روغن كه برای محافظت از تابلو دوباره اضافه شده، همچنین رنگدانه هایی كه لئوناردو در ابروها استفاده می كرده مشخص می شود.