برنامه بزرگداشت مکرمه قنبری ۱۱ آبان ماه با حضور منتقدان و صاحب نظران هنری در بابل برگزار می شود.

سهراب هادی گفت؛ «این بزرگداشت از طرف اداره کل ارشاد مازندران در بابل برگزار و نقاشی های مکرمه با حضور هنرمندان این شهرستان و توسط کازرونی و فریال سلحشور تحلیل و تفسیر خواهد شد. در این جلسه به بازشناسی مکتب هنری مکرمه در هنر معاصر ایران خواهیم پرداخت.»