ضیاء‌الدین امامی هنرمند نقاش، برگزاری نمایشگاه پژوهشی هنر دهه ۵۰-۴۰ را زمینه ساز یك فكر بزرگ برای آینده نقاشی و كلیت هنر ایران دانست.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه صبا، ضیاء الدین امامی، برگزاری نمایشگاه پژوهشی هنر دهه ۵۰-۴۰ را زمینه ساز آغاز یك فكر بزرگ و نهایی برای آینده نقاشی و كلیت جریان هنر ایران ارزیابی كرد كه به پایه گذاری مكتبی بزرگ ملهم از گذشته،با نگاه به آینده و همچنین تلفیقی از هویت تاریخی، معرفت باطنی و نیز بایستگیهای حضور جهانی هنر ایران منتهی شود.

وی افزود: هنر امروز متاسفانه اكثراً به تقلید از غرب یا سنت‌های ۷۰۰ ساله نقاشی ایرانی منتهی شده واندیشه تازه و نگاه خلاقه در آن نیست و اساساً هیچ مكتب و هیچ هدفی در آنها نمی بینیم.

امامی خاطر نشان كرد: در هنر دهه ۵۰ حرف‌هایی را برای بازگشت به ارزش‌های شرقی، هویت قومی، ‌بومی گرایی و رجوع به سنت، عرفان و مذهب به شكل رگه هایی در نقاشی ایران شاهد بودیم.

وی ابراز امیدواری كرد كه با برگزاری این نمایشگاه و مروری بر دستاوردهای هنر آن دوره یك فكر اساسی برای هنر ایران بكنیم و به اندیشه پایه گذاری یك مكتب جامع و پاسخگو برای نقاشی ایرانی بیاندیشیم.

نمایشگاه پژوهشی هنر دهه ۴۰ و ۵۰ از اول آبان ماه در موسسه فرهنگی هنری صبا گشایش می‌یابد.