«زندگی به روایت آب رنگ» عنوان نمایشگاه آثار نقاشی آبرنگ است که در نگارخانه معرفت به نمایش درآمده است.

در این نمایشگاه بیش از ۳۰ تابلو از آثار نقاشی آبرنگ مریم خوانساری در معرض تماشای علا قمندان قرار گرفته است.

جلوه های طبیعت، برداشت هایی از زندگی و کاوش در روح و روان آدمی دستمایه های اصلی آثار نقاشی مریم خوانساری است که با تصاویر متنوعی از گل، سبزه، آب، کوه، درخت، پرنده، مرداب، برکه، سایه های انسان، روز و شب، روشنایی و تاریکی و ... بیان شده است.

سبک غالب آثار خوانساری امپرسیونیسم است و رگه هایی از اکسپرسیونیسم نیز در کارهای او دیده می شود.

نمایشگاه نقاشی «زندگی به روایت آب رنگ» از ۲۲ مهر تا ۳۰ مهرماه جاری پذیرای دوستداران هنر نقاشی است.