نمایشگاهی از آثار خط و نقاشی به سرپرستی جهانبخش بساک پور با عنوان «هزار گره ساقپاره گندم» از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۶ مهر در نگارخانه اندیشه دایر می باشد.

در این نمایشگاه ۵۰ اثر در ابعاد مختلف به سبک رئال و با تکنیک ساقه گندم در معرض دید عموم قرار می گیرد.