آخرین شاهكار هنری ون گوگ قبل از مرگش ماه آینده در نیویورك به حراج گذاشته می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، تابلوی مورد اشاره كه «مزرعه» نام دارد هم اكنون در لندن نگهداری می شود و قیمتی برابر با ۳۴ میلیون دلار برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین گزارش، این شاهكار هنری به تایید كارشناسان ۱۹ روز پیش از خودكشی ون گوگ ۳۷ ساله خلق شده است. بر اساس این گزارش، ون گوگ با ارسال نامه ای به برادرش احساس خود را نسبت به تابلوی مورد اشاره اینگونه بیان كرده است: «مزرعه های این تابلوی گندمزارهایی هستند كه زیر پای اسكی بازان له می شوند و من به این وسیله اندوه و تنهایی بی كران خود را نشان داده ام». یادآور می شود، ون گوگ در زمان حیات از فروش تابلوی مزرعه ها خودداری كرد.