«رگنتز پارك» شهر لندن از امروز ( ۱۱ اكتبر ) میزبان برپایی نمایشگاهی استثنایی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این نمایشگاه آثار هزار هنرمند بین المللی به نمایش درمی آید. این پنجمین بار است كه این نمایشگاه در شهر لندن برپا می شود. این ۱۰۰۰ هنرمند از ۲۵ كشور و از ۱۵۱ گالری بین المللی در لندن حضور یافته اند. یادآور می شود، از جمله هنرمندان فوق می توان به «مارتین آرنولد»، «ورنر خایر زینگر»، «اتو موهل»، «گونتر بروس»، «اوا شكگل»، «زیگی هوفر» اشاره كرد.