تصاویری ملهم از طبیعت زیبای سرزمین های اروپای شمالی تا روز بیستم ژانویه سال آینده میلادی مهمان مردم دانمارك خواهد بود.

آثاری از ادوارد مونش، ویلهم همرشوی، آگوست استریندبرگ، كریستن كوبكه و آكسی گالن در یك نمایشگاه گروهی با عنوان «آیینه ای از طبیعت» در موزه كانست دانمارك در معرض دید قرار گرفته اند. ۱۶۰ تابلو از این هنرمندان با موضوع مشترك طبیعت سرزمین های اروپای شمالی با سبك های متنوع در نمایشگاه «آیینه ای از طبیعت» به نمایش درآمده اند. این آثار در فاصله سال های ۱۸۴۰ تا ۱۹۱۰ خلق شده اند. تكنیك این نقاشی ها ی از سبك رمانتیسیسم تا سمبولیسم را شامل می شود.