نخستین مرحله اردوی تیم ملی واترپلو برای حضور در مسابقات ورودی المپیك ۲۰۰۸ چین و رقابت های لیگ جهانی با ۲۲ بازیكن از روز یكشنبه برگزار می شود.

این اردو به مدت ۲ هفته از روز یكشنبه(۲۲ مهر) با حضور ۲۲ورزشكار زیر نظر نون كواكویچ سرمربی كروات، در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.

علیرضا شهیدی پور، میثم جعفری، سجاد عبدی، امیر عباس علی آبادی، امیر لطف پور، محمد بحیرایی، یاشار سلطانی، علی اكبر شیری ژیان، علی پیروزخواه، مهدی عماد، سید محمد میر مهدی، محمد مهدی طیران، امیر حسین خانی، آرامه آغازاریان، محمد علی فتحی راد از تهران، سهیل خادم پیر، میلاد محمدی، كامبیز افشاری از زنجان، امیر حسین برایی از فارس، امیر محمد سجادیان، محسن جلیلی از اصفهان و صفر پاكزاد از آبادان نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

طبق برنامه اردوی آمادگی تیم ملی تا زمان اعزام به مسابقات به طور متناوب ادامه می یابد و در پایان هر مرحله نفرات برتر به اردوی بعدی دعوت می شوند.

مسابقات ورودی المپیك چین و مرحله مقدماتی رقابت های لیگ جهانی واترپلو به ترتیب در اسفند ماه سال جاری (رومانی ) و اردیبهشت ماه سال آینده (كشور میزبان هنوز مشخص نشده است) برگزار خواهد شد.