موسسه هنرهای مدرن آكسفورد، نقاشی های مدرن هنرمند پاكستانی را در معرض دید گذاشته است.

«عمران قرشی» مدرس رشته مینیاتور كالج ملی هنر لاهور، اولین نمایشگاه فروش خود را در مركز هنرهای مدرن آكسفورد برپا نموده .وی در این نمایشگاه آخرین آثار خود را كه با تاثیرپذیری از مكتب مینیاتور مغول ترسیم كرده به نمایش گذاشته است. در این آثار می توان تلفیق هنرهای مدرن را با مینیاتورهای مغول مشاهده نمود. مسئولان برپایی این نمایشگاه ابراز امیدواری نموده اند كه این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای آشنایی دانشجویان آكسفورد با هنر مینیاتور شرق فراهم آورد.