مجسمه ا ی هفت متری - اثر كامبیز شریف - پس از تخریب، از سفارت ایران در فرانسه به دور انداخته شد.

صادق خرازی - سفیر وقت دولت ایران در فرانسه - چهار سال پیش با موزه هنرهای معاصر تهران مكاتبه كرده و در پی آن، مجسمه «رویش» كه برترین اثر سومین دوسالانه مجسمه ایران شناخته شده بود، به سفارت ایران در فرانسه منتقل و نصب شد. اما خالق اثر در این باره به ایسنا خبر داد، در تماس با یكی از مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس مطلع شده است كه مجسمه «رویش» یك سال پیش، پس از سقوط، شكسته و به عنوان یك شیء مخروبه، به خارج از محل ساختمان منتقل شده است. او توضیح داد، این مجسمه را سال ۱۳۸۱ در محل سفارت ایران در این كشور اروپایی نصب كرده و در پی توافق و قرارداد، مقرر شده بود سفارت یادشده از اثر نگهداری و مراقبت كند. وی با بیان این كه اصل مجسمه به سفارتخانه ایران در فرانسه هدیه داده شده بود، در عین حال عنوان كرد، همان سال، یك هزار یورو برای نصب پنج روزه «رویش» پرداخته شد. شریف با ابراز گلایه از اینكه یكی از مسئولان سفارت ایران در فرانسه، در این باره به او گفته است كه كارمندان سفارت اهل هنر نیستند، گفت: مگر خانه های آن ها در شهر پاریس نیست؟! این شهر كه مهد هنر دنیا به شمار می رود. ازسوی دیگر، تماس های ایسنا برای پیگیری ماجرا از سفارت جمهوری اسلامی ایران در فرانسه پس از چند روز به نتیجه ای نرسید.