هیأت داوران نخستین كارگاه هنر مقاومت كار بررسی آثار را برای تعیین برگزیدگان این دوره آغاز كرد.

به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین وابسته به فـرهنگستان هنر اعلام كرد حبیب ا... آیت الهی، آیدین آغداشلو، محمدعلی رجبی، حبیب ا... صادقی و حسین خسروجردی به عنوان داوران نخستین كارگاه هنر مقاومت معرفی شدند. این هیأت با بررسی آثاری كه طی دو روز توسط هنرمندان كشورمان در كارگاه هنری «خط رنگ، حضور» كه توسط موزه هنرهای معاصر فلسطین در فضای باز و به صورت جمعی تولید شد، نفرات برگزیده را در مراسم اختتامیه تعیین خواهد كرد. آثار برگزیده این كارگاه طی نمایشگاهی در محل این موزه به نمایش درخواهد آمد و همچنین در اختتامیه نمایشگاه نفرات برتر به انتخاب هیأت داوران جوایزی دریافت خواهند كرد.