تمبر یادبود بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا با طرح ایرانی از سوی شورای تمبر منتشر می شود.

به نقل از ستاد خبری بزرگداشت هشتصمین سال تولد مولانا، بر اساس اعلام کمیته اجرایی پس از بررسی طرح های مخنلف برای این تمبر طرح استاد فرشچیان انتخاب شد که با نشان یونسکو چاپ و در اختیار عموم قرار می گیرد.

استاد محمود فرشچیان به تازگی طرح مولانا را به پایان رسانده است.

همچنین در سال ۲۰۰۵ میلادی و بنا به درخواست یونسکو تمبر یادبود مشترکی از سوی سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان منتشر شده بود.