هنرمندان تا ۲۸ آذرماه فرصت دارند تا آثار خود را به هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران ارسال كنند.

موزه هنرهای معاصر با انتشار فراخوانی اعلام كرد، نقاشان آثار خود را به صورت لوح فشرده باید به دبیرخانه دوسالانه واقع در خیابان كارگر- موزه هنرهای معاصر تهران ارسال كنند.

بنابر این گزارش، هفتمین دوسالانه ملی نقاشان معاصر ایران در دو گروه سنی تا ۴۰ سال و گروه سنی ۴۰ سال به بالا و در دو بخش موضوعی با عنوان های «ایران، خانه ما»، «اندیشه روشنایی و تاریكی در فرهنگ ایرانی» و بخش آزاد برگزار می گردد. هنرمندان شركت كننده گروه سنی تا ۴۰ سال باید به صورت رقابتی در بخش های موضوعی و آزاد شركت كنند.