واحد شماره یك گازی نیروگاه سیكل تركیبی قم كه به منظور انجام بازدید اتاق احتراق،‌طبق برنامه زمانبندی به مدت ۹ روز خارج گردیده بود پس از انجام بازدیدهای لازم به شبكه سراسری برق پیوست.

به نقل از پایگاه خبری برق تهران،در این بازدید تجهیزات اتاق احتراق، پره های ثابت و متحرك ردیف اول و تجهیزات جانبی واحد از جمله سیستم های روغنكاری و خنك كاری مورد بازدید قرار گرفت.

گفتنی است بازدیداتاق احتراق ، در فواصل زمانی ۸۰۰۰ ساعت كاركرد برای هر واحد، صورت می پذیرد.