واحد دوم نیروگاه خصوصی عسلویه كه به روش BOO و با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات ساخته می‌شود، راه‌اندازی شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران این واحد به فاصله كمتر از یك ماه از راه‌اندازی واحد نخست این نیروگاه به شبكه سراسری برق كشور پیوسته است.

به گفته بهزاد مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران، این نیروگاه در ۶ واحد در حال احداث است كه تكمیل ظرفیت طرح برای پایداری برق منطقه عسلویه و جنو كشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به گفته وی این نیروگاه پس از تكمیل بخش گاز توان تولید نزدیك به هزار مگاوات برق را خواهد داشت.