وزیر نیرو خواستار تجدید نظر در قیمتهای فعلی برق شد.

سید پرویز فتاح گفت: ساخت مخازن جدید سوخت در حال انجام است و در سال آتی برنامه ریزی برای ساخت ۸۰۰ میلیون لیتر مخزن صورت گرفته است.

وزیر نیرو از هدفگذاری وزارتخانه متبوعش برای ساخت سه میلیارد لیتر مخزن ذخیره سازی سوخت خبرداد و گفت: امید می رود ظرف سنوات آتی بتوان ظرفیت مخازن سوخت وزارت نیرو را ۲ برابر كنیم.

به گفته وی، هم اكنون ذخیره سازی سوخت نیروگاه ها برای حدود یك ماه تا ۴۵ روز صورت گرفته و برای دوره زمستان ذخیره كافی خواهد بود؛ ولی اگر بتوانیم این میزان ذخیره را به دو ماه برسانیم قطعاً ذخیره مطمئنی خواهد بود. به گفته وی، لزوم تجدید نظر در قیمت های برق ضروری است، زیرا در چند سال اخیر قیمت نفت در دنیا سه برابر شده ولی قیمتی كه وزارت نیرو بابت برق از مردم اخذ می كند، از سال ۸۳ ثابت مانده در صورتی كه این یارانه می تواند در ابعاد مختلف هزینه شده و سرمایه گذاری مولد صورت گیرد.