حبیب الله صادقی گفت: برای قیمت گذاری آثار هنری، باید بدون داشتن رفتاری هیجان زده، كاری علمی و كارشناسانه ارائه كنیم.

حبیب الله صادقی مدیر كل امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در گفت و گو با فارس درباره قیمت گذاری آثار تجسمی در ایران گفت: قیمت واقعی آثار هنرمندان ما را نه غربی ها تاكنون توانسته اند تعیین كنند و نه خودمان، بنابراین برای قیمت گذاری این آثار كه یك اقدام جهانی است، نمی توان بلافاصله بعد از برپایی این دو حراج بزرگ جهانی عمل كرد. بلكه باید بدون داشتن رفتار هیجان زده و شعاری، كاری علمی انجام دهیم و با استفاده از كارشناسان، متخصصان و برنامه ریزان كلان فرهنگ وهنر كشور با معیارهای صحیح این آثار مورد ارزیابی قرار بگیرند و قیمت گذاری دقیق و كارشناسانه ارائه كنیم.