تمام آثار «هانیبال الخاص» در سه روز نخست نمایشگاه فروش پاییزه سعد آباد به فروش رسید.

كمیته اطلاع رسانی نمایشگاه فروش پاییزه سعد آباد اعلام كرد: ۱۴ اثر هانیبال الخاص در سه روز برگزاری نمایشگاه به فروش رسید و پس از آن، علی اكبر صادقی با ۹ اثر، حمید توكلی با ۷ اثر و فریدون امیدی با ۵ اثر، عنوان پرفروش ترین نقاشان نمایشگاه در روزهای نخست را از آن خود كردند.همچنین تاكنون ۳۰۴ اثر از هنرمندان جوان و پیشكسوتی مانند ژازه طباطبایی، فریده لاشایی، احمد اسفند یاری، كوروش شیشه گران و... به فروش رفته و ۳۰ اثر از هنرمندان جوان نیز در ۲ روز گذشته خریداری شده است.بیشترین خریداران نمایشگاه تا به حال، مجموعه داران خصوصی بوده اند و از روز سوم هم یك اثر پنج لتی حسین خسروجردی در طبقه اول موزه هنرهای زیبای سعد آباد به نمایش گذاشته شده است.نمایشگاه فروش پاییزی آثار نقاشی و مجسمه در سعد آباد از یكم آذر آغاز شده و تا ۲۵ این ماه ادامه خواهد داشت.