نمایشگاه تصاویر مینیاتوری «شعبان نظیر» در گالری هنرهای بومی پاكستان افتتاح شد.

به گزارش میراث آریا، شعبان نظیر، هنرمند معروف، سبك نگارگری سنتی هنر پارسی و مغولی را در هم آمیخته و سبك جدیدی ایجاد كرده است.این نمایشگاه فرهنگ شرق را در عصر مدرن و معاصر به تصویر می كشد. بسیاری از هنرمندان پاكستان از سبك های غربی پیروی می كند اما این هنرمند در واقع سبك جدیدی را ایجاد كرده است. یكی از تصاویر باعنوان پرنده صلح نقاشی كبوتری در حال پرواز در بالای ابرهای را نشان می دهد كه بسیار جذاب است.