فروش نقاشی‌ها و مجسمه‌های ایرانی كه از پنج‌شنبه هفته گذشته در محل موزه‌ هنرهای زیبای سعدآباد آغاز شده است، با جایگزینی ۲۰۰ تابلوی نقاشی به جای آثار فروخته شده، ادامه دارد.

از نخستین ساعات آغاز فروش ‌آثار هنری تاكنون، تابلوی نقاشی فریده لاشایی با رقمی معادل ۱۴ میلیون تومان، ‌گرانترین اثر نمایشگاه بوده و ارزان‌ترین تابلوی قیمت‌گذاری و فروخته شده در این فروش، اثری متعلق به ‌هنرمند جوانی است كه قیمتی معادل ۲۵۰ هزار تومان دارد. معاون فرهنگی مجموعه سعدآباد به ایسنا گفت: ۴۸ ساعت پیش از آغاز فروش آثار نقاشی و مجسمه، بخشی از ‌۶۰۰‌ اثر موجود فروخته شدند و بلافاصله آثاری جایگزین كارهای فروخته‌شده در نمایشگاه جای گرفت.‌