وزیر نیرو این هفته برای ارائه گزارش به كمیسیون كشاورزی مجلس می رود. جاسم ساعدی رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینكه در فصل آب قرار داریم ،در هفته جاری پرویز فتاح وزیر نیرو و رسول زرگر معاون وزیر نیرو برای ارائه گزارش درخصوص طرح های آب ، شبكه های آبیاری كشاورزی و سفره های آب زیرزمینی به كمیسیون كشاورزی می روند. وی تصریح كرد : براساس برنامه چهارم با برنامه های اجرایی نظیر تغذیه سفره های آب زیرزمینی باید ۲۵ درصد از بیلان منفی دشتها جبران شود. وی همچنین درخصوص برداشت ذرت در استان خوزستان گفت: امسال میزان برداشت ذرت در این استان افزایش یافته است كه با پایان برداشت این محصول بحران گرانی قیمت علوفه تعدیل خواهد شد. رئیس كمیسیون كشاورزی افزود: كشاورزان این استان به دلیل پایین بودن قیمت ذرت خواستار خرید توافقی این محصول هستند. ساعدی ادامه داد: قیمت خرید توافقی این محصول بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ تومان است كه با توجه به قیمت ۲۴۰ تومانی ذرت دانه ای در بازار این قیمت باید به ۱۹۰ تومان افزایش یابد. وی خاطر نشان كرد: با نشستی كه با انجمن ذرت كاران خوزستان داشتیم قرار بود مشكل افزایش قیمت از سوی این انجمن به اطلاع جهاد كشاورزی این استان برسد.