دولت تغییر تعرفه برق را در تبصره های بودجه سال ۸۷ نگنجاند. پرویز فتاح وزیر نیرو در خصوص اصلاح تعرفه های برق برای سال آتی گفت؛ این موضوع پیشنهاد وزارت نیرو بود ولی دولت در تبصره های بودجه سال ۸۷ پیشنهادی برای تغییر تعرفه ارائه نداده است. وزیر نیرو افزود؛ چنین تصمیمی به معنای این است که دولت پیشنهادی برای تغییر قیمت برق در سال آتی ندارد ولی ممکن است مجلس خود راساً تبصره یی را در زمان بررسی لایحه بودجه ارائه کند که آن بحث دیگری است. وی افزود؛ هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که دولت برای برق نیز یارانه دهد بلکه دولت ها از فروش برق در کشور خود نیز سود می برند و در عرصه های مختلف از منابع حاصل از آن استفاده می کنند. این درحالی است که ارائه یارانه به صنعت برق به معنای این است که دولت نفت را فروخته و در برق هزینه یارانه یی می کند.