آثار هنرمندان آمریكایی در آخرین حراج ماه نوامبر حراجی سوتبای در معرض فروش قرار می گیرند.

گلچینی از تابلوهای رنگ و روغن، مجسمه و طراحی های هنرمندان قرن نوزده و بیست میلادی ایالات متحده توسط كارشناسان حراجی هنری سوتبای برای حضور در بازار فروش آن، قیمت گذاری شده اند. پیش بینی می شود كه آثار منتخب كارشناسان سوتبای در حدود رقمی بالغ بر ۴۵ میلیون دلار به فروش برسند.

در این حراجی كه در روز ۲۸ نوامبر برپا خواهد شد سعی شده تا از هر یك از جریان های هنری قرن نوزده و بیست، یك نماینده حضور داشته باشد تا بدین شكل، نظر سلایق مختلف دوستداران مكاتب هنری را جلب نمایند. گفتنی است پیش از آغاز این حراجی، نمایشگاهی در روز ۲۴ نوامبر، از این آثار منتخب در طبقه دهم گالری سوتبای واقع در شهر نیویورك برپا خواهد شد.