یك تابلوی نقاشی كه در میان انبوهی از زباله در یكی از خیابان های نیویورك پیدا شده بود به قیمت یك میلیون دلار در بنگاه مزایده سات بی به فروش رفت.

به گزارش فرانس پرس این تابلو كه اثری از روفینو تامایو، یكی از معروفترین هنرمندان مكزیك است به قیمت كمی بیش از یك میلیون دلار به یك خریدار از آمریكای شمالی رسید.

تابلوی نقاشی «سه نفر» كه متعلق به سال ۱۹۷۰ است توسط فردی كه متوجه این اثر در میان انبوهی از زباله در یكی از روزهای سال ۲۰۰۳ شده بود، پیدا شد.