تمامی آثار هنرمندان پیشكسوت ،پیش از آغاز فروش بزرگ آثار نقاشی و مجسمه در كاخ موزه سعدآباد فروخته شد.

به گزارش فارس، فروش آثار هنرمندان پیشكسوت كشور در كاخ موزه سعدآباد در حالی اتفاق افتاده است كه هنوز این نمایشگاه به طور رسمی گشایش نیافته است.نمایشگاه فروش بزرگ آثار نقاشی و مجسمه به همت انجمن هنرمندان نقاش و مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد امروز اول آذرماه در كاخ موزه سعدآباد افتتاح خواهد شد و پیش از روی دیوار رفتن این آثار و گشایش نمایشگاه، بیش از ۱۵ اثر از هنرمندان برجسته كشور در این نمایشگاه فروخته شد.براساس این گزارش آثار هانی بال الخاص، محمد احصایی،كوروش شیشه گران،رضا بانگیز، برخی از نقاشان جوان و دیگر نقاشانی كه آثارشان درحراج های بزرگ كریستی وساتبی با مبالغ خوبی به فروش رسید از جمله آثاری است كه پیش از شروع این نمایشگاه بزرگ به فروش رسید.