در پی افشای رابطه غیراخلاقی زن ۱۶ ساله با جوانی، ماجرای یك جنایت ناموسی دیگر رقم خورد. به گزارش ایسنا، زن ۱۶ ساله پس از آن كه در پی برقراری رابطه غیراخلاقی با مردی متوجه شد كه وی در جریان این رابطه، فیلم تهیه كرده است، موضوع را با پسرعمه اش در میان گذاشت. در این حال پسرعمه این زن جوان كه به رابطه نامشروعی پی برده بود، ماجرا را به برادرشوهر وی اطلاع داد و به این ترتیب راز پنهان نزد همسر این زن فاش شد.

بر این اساس همسر ۲۴ ساله زن جوان به محل كارگاه مردی رفت كه با همسرش ارتباط برقرار كرده بود و در حالی كه این مرد در حال تعمیر موتورسیكلتش بود، سرش را برید و به این ترتیب ماجرای یك جنایت ناموسی دیگر رقم خورد. مأموران پلیس به همراه دادیار كشیك دادسرای جنایی اصفهان موفق شدند این مرد كه قصد داشت هنگام بازگشت به منزل، همسرش را نیز به قتل برساند، دستگیر و از وقوع جنایتی دیگر جلوگیری كنند. این پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای جنایی اصفهان در حال پیگیری است و متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.