مدیر عامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور گفت: سازندگان آپارتمانهای نوساز می‌توانند برای نصب كنتورهای آب به صورت مجزا به ادارات آب و فاضلاب استانها مراجعه كنند.

مجید نامجو اظهار داشت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته میان شركت آب و فاضلاب كشور و سازمان نظام مهندسی كشور مقرر شد تا آپارتمانهای نوساز و جدیدالاحداث به گونه‌ای طراحی شوند كه با تمایل افراد ساكن در آپارتمان كنتورهای آب جداگانه نصب شود.

وی ادامه داد: نصب كنتور آب به صورت جداگانه در آپارتمانها به شكل قابل توجهی مصرف آب و ایجاد مشكلات مربوط به خود را كاهش خواهد داد.

نامجو خاطر نشان كرد: شركت‌های آبفا برای نصب كنتورهای مجزا در آپارتمانهای قبلی و قدیمی با شرط اینكه تاسیسات آن آپارتمان اجازه تفكیك كنتور آب را بدهد آمادگی دارند.