پرویز کلانتری با نپذیرفتن داوری دوسالانه نقاشی خواستار حمایت از انجمن هنرمندان نقاش ایران برای برگزاری این دوسالانه شد.

این نقاش پیشکسوت در این باره گفت؛ «دوسالانه نقاشی را که مدت هاست از وقت آن گذشته قرار بود انجمن نقاشان ایران برگزار کند و در واقع کار انجمن همین است. ولی به دلیل اختلاف با سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران این کار انجام نشده است.»

وی در ادامه افزود؛ «بر اساس سیاست موزه قرار شده حبیب الله آیت اللهی رئیس و برگزارکننده دوسالانه نقاشی باشد و بنده و خانم ایران درودی را به عنوان داور پیشنهاد کرده اند. در ملاقات با سرپرست موزه ایشان اصرار داشت داوری دوسالانه را قبول کنم ولی بنده در زمان داوری در مسافرت امریکا هستم و به باور من بهتر و طبیعی تر این است که این کار را خود انجمن انجام دهد.»

کلانتری که عضو هیات موسس انجمن نقاشان ایران است، گفت؛ «بهتر است کارهای مردم را به خودشان واگذار کرد. به حبیب الله صادقی هم گفتم که انجمن نقاشان با هزار خون دل تشکیل شد و بهتر است حمایت شود. از طرفی انجمن بودجه زیادی برای برگزاری دوسالانه از موزه و ارشاد خواسته بود. انجمن هم باید شرایط را درک کند تا دو طرف به راه حل منطقی برسند.»وی با اشاره به مهم بودن دوسالانه نقاشی برای هنرمندان نقاش گفت؛ «در حال حاضر برای جوان ترهایی که با استعداد و توانایی های بسیار بالا وارد صحنه شده اند، بیشتر اهمیت دارد که شناخته شوند و ضرر هر گونه لجبازی در برگزاری دوسالانه نقاشی به هنرمندان می رسد.»