پس از كشف رازهای تابلوی «لبخند ژوكوند»، یكی دیگر از آثار «لئوناردو داوینچی» مورد تحقیق و بررسی كارشناسان فرانسوی قرار گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، یك متخصص و پژوهشگر فرانسوی با كمك دوربین پیشرفته ای كه ابداع كرده است، به بررسی موشكافانه زوایا و لایه های مختلف تابلوی «بانوی قاقم (نوعی راسو) به دست» پرداخته و درباره نحوه خلق این اثر توسط «لئوناردو داوینچی» و بازسازیهای صورت گرفته به وسیله هنرمندان و كارشناسان، به اطلاعات تازه ای دست یافته است.بر اساس این گزارش، بررسی های این پژوهشگر فرانسوی نشان می دهد كه تابلوی یاد شده ابتدا پس زمینه ای آبی رنگ داشته و قاقمی كه در این نقاشی دیده می شود، ابتدا كمی پایین تر طراحی شده است.همچنین جزئیاتی در مورد چهره و طرح یقه و آستین های لباس بانوی حاضر در این تابلو، از جمله دیگر نكاتی است كه طی این تحقیقها به دست آمده است.این گزارش می افزاید، بررسی های صورت گرفته با این دوربین ۲۴۰ مگاپیكسلی اصل بودن این تابلو را كه گاهی مورد تردید قرار می گرفت، به اثبات رسانده است.