كل طرحهای آبرسانی شهری برای سال جاری ۱۸۲ طرح با اعتباری معادل ۸هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است .مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور خصوصی سازی شركتهای آب و فاضلاب را به دلیل زیان ده بودن با مشكلات فراوانی همراه دانست و گفت: در حال حاضر واگذاری این شركتها در اولویت وزارت نیرو و دولت قرار ندارد. مجید نامجو عمده ضرردهی شركت های آبفا را اعمال تعرفه های تكلیفی عنوان كرد و افزود: در بخش شهری، قیمت تمام شده هر مترمكعب آب ۱۳۶۵ ریال است كه به قیمت ۷۰۰ ریال به مشتركان عرضه می شود ضمن اینكه در بخش روستایی نیز وضعیت بدتری حاكم است به این معنا كه قیمت تمام شده برای هر مترمكعب آب روستایی ۲۰۰۰ ریال و قیمت عرضه به مشتركان ۴۰۰ ریال است.

● ۵۶ درصد مشتركان زیر الگوی مصرف آب

وی میزان زیان انباشته شركت های آب و فاضلاب را تا پایان سال ۸۶ معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: مكانیزم جبران این زیان در دستور كار است به نحوی كه باید ازمنابع اعتباری و جاری دولت استفاده كنیم.نامجو اظهار داشت: تعرفه ها در سال ۸۳ با تصویب مجلس ثابت نگه داشته شده بود و در سال گذشته این اجازه به ما داده شد تا تعرفه های پلكانی را ایجاد كنیم ولی آن چنان تغییری در وضعیت مالی شركت به وجود نیاورد چراكه تا ۷ مترمكعب مصرف آب برای مشتركان رایگان است و از سوی دیگر ۵۶ درصد مشتركان نیز در حد الگو، مصرف دارند كه رقم ناچیزی نیز می پردازند.

● اجرای ۱۸۲ طرح آبرسانی شهری تا پایان سال

وی افزود: كل طرحهای آبرسانی شهری برای سال جاری ۱۸۲ طرح با اعتباری معادل ۸هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است كه بر این اساس، كل طرح های آبرسانی روستایی نیز ۶۸۵ طرح با اعتبار۴هزار و ۲۳۴ میلیارد ریال است. نامجو كل طرح های فاضلاب شهری را ۲۰۷ طرح با اعتبار ۳ هزار و ۷۲۴ میلیارد ریال ذكر و تصریح كرد: همچنین مجموع طرحهای اخذ شده از بانك جهانی ۶۵۰ میلیون دلار است كه در مجموع ۴۰ درصد پیشرفت داشته اند.

به گفته وی، با منابع مالی حاصل از وام های اخذ شده از بانك توسعه اسلامی نیز برای فاضلاب همدان ۵۵ میلیون دلار، آبرسانی به قشم ۳۰ میلیون دلار و برای فاضلاب مشهد ۶۴ میلیون دلار، آبرسانی به قم از سد كوچری ۳۰ میلیون دلار، طرح فاضلاب قم و كاشان ۸۰ میلیون دلار و طرح فاضلاب شهرهای شمالی كشور ۸۵ میلیون دلار است كه البته توافقاتی نیز با بانك توسعه اسلامی صورت گرفته كه از سال آینده قمری یعنی از اول محرم امسال عملیاتی می شود.

● افتتاح طرح فاضلاب تهران در نیمه اول سال آینده

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی طرح فاضلاب تهران گفت: ۴ مدول این طرح ۲ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد كه با اعتبارات بانك جهانی ساخته می شود. ضمن اینكه ۲ مدول دیگر نیز با استفاده از منابع داخلی آبفای تهران اجرایی خواهد شد كه در صورت تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان سال جاری می توان به همراه ۴ مدول، فاز یك آن را نیز به بهره برداری رساند. وی اظهار داشت: فاز اول این طرح شامل ۴ مدول و تونل معروف فاضلاب تهران تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری می رسد كه البته به دلیل كمبود اعتبارات، این امر با ۶ ماه تأخیر صورت می پذیرد. این درحالی است كه اجرای بخشی از پروژه نیاز به خرید تجهیزات خارجی داشته كه خوشبختانه تجهیزات خریداری شده و مشكلی برای بهره برداری آن وجود ندارد. مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور گفت: در حال حاضر ۱۰۰ تصفیه خانه فعال در كشور وجود دارد كه ۱۰۰ تصفیه خانه دیگر نیز در حال ساخت است.