حراجی ساتبی با فروش ۹/۳۱۵ میلیون دلار در شب چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر) رکورد جدیدی را در تاریخ ۲۶۳ ساله خود ثبت کرد. فروش مجسمه یی از «جف کونز» با عنوان «قلب آویزان» به قیمت ۶/۲۳ میلیون دلار رکوردی دیگر برای ساتبی در این شب بود. این قیمت بالاترین رقمی است که برای یک اثر هنری از هنرمندی که در قید حیات است، پرداخت می شود. پیش از این چنین رکوردی در اختیار «دیمن هرست» انگلیسی بود که اثرش در ساتبی لندن (برگزارشده در ماه ژوئن) ۲/۱۹ میلیون دلار به فروش رفته بود.

فروش تابلوهایی از «فرانسیس بیکن» با عنوان های «دومین نسخه از مطالعه گاوبازی، شماره یک» (۱۹۶۹) به قیمت ۹/۴۵ میلیون دلار و «سلف پرتره» (۱۹۶۹) به قیمت ۱/۳۳ میلیون دلار از رکوردهای دیگر حراجی ساتبی محسوب می شد. هنرمندان دیگری مثل ریچارد سرا، جوزف آلبرز، آنیش کاپور، اد رینهارت و... از رکوردداران فروش این حراجی بودند. حراج چهارشنبه شب ساتبی در حالی رکورد جدیدی از خود به ثبت رساند که رقیب دیرینه اش کریستی بنا به گفته کارشناسان در شب قبل از آن فروش موفقی نداشت. حراج کریستی در سه شنبه شب مجموعاً ۳۲۵ میلیون فروخته بود. در این شب مجسمه یی از جف کونز با عنوان «الماس آبی» ۸/۱۱ میلیون دلار به فروش رفته بود.