مجسمه "قلب آویخته" اثر جف كونز در مزایده ساتبی نیویورك به قیمت ۶/۲۳ میلیون دلار ‌فروخته شد و ركورد گرانترین اثر یك هنرمند زنده كه تا كنون فـروخـتـه شـده را بـه نـام خـود ثبت ‌كرد.

‌‌ ‌به گزارش میراث خبر ، این مجسمه كه قلبی از فولاد ضد زنگ است كه از یك روبان طلایی ‌آویخته شده یكی ازمهم ترین آثار "جف كونز" به شمار می رود. ‌طول مجسمه "قلب آویخته" حدود ۹ فوت و وزن آن بیش از ۳۵۰۰ پوند است. این مجسمه را ‌مجموعه داری خصوصی از آمریكا برای فروش ارائه كرده بود و قیمت پایه آن را بین ۱۵ تا ۲۰ ‌میلیون دلار تخمین زده بودند.‌