خروج تابلویی اثر «ترنر» به ارزش ۲ میلیون پوند از انگلستان به طور موقت از سوی مقامات این كشور ممنوع اعلام شده تا فرصتی برای مراكز هنری انگلستان جهت خریدن دوباره آن و نگه داشتنش در این كشور فراهم شود.

به گزارش میراث خبر، این ممنوعیت خروج، مانع فروش تابلو به خریداران خارجی تا تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ می شود. این تابلو كه نمایی از دریاچه لوكرن سوئیس را نشان می دهد و در سال ۱۸۱۵ نقاشی شده، به عنوان یكی از بهترین نقاشی های آبرنگ ترنر لقب گرفته است.