معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:قرارداد تجاری احداث ۵ سد از طریق فاینانس به مبلغ یك میلیارد دلار بسته شده است.

رسول زرگر اظهار داشت:۱۰ سد در كشور با استفاده از فاینانس خارجی احداث خواهد شد كه قرارداد تجاری ۴ سد بسته شده است و قرارداد یكی از سدهای دیگر نیز ظرف چند ماه دیگر بسته خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: سهمیه وزارت نیرو برای امضاء قرارداد تجاری ۸۰۰ میلیون دلار بود كه برای ۵ طرح اول حدود یك میلیارد دلار قرارداد تجاری امضاء شده است.

وی گفت: بخش دوم (۵ سد دیگر) امضای قرارداد تجاری كه امسال آماده شده است معادل ۲/۱ میلیارد دلار است كه متناسب با سهمیه‌ای است كه برای آن در نظر گرفته شده است، بنابراین باید اذعان داشت كه این حركت اولین بار است كه در طول تاریخ ۷۰ سال مدیریت آب كشور اتفاق می‌افتد.

زرگر گفت: وزارت نیرو در قدم اول ۵ طرح احداث سد را برای مناقصه بین‌المللی معرفی كرد كه تاكنون قرارداد تجاری ۴ طرح آن بسته شده است و منتظر تصویب در شورای اقتصاد است.

وی افزود: ۵ طرح سدسازی دیگر با استفاده از فاینانس نیز شناسایی شده است كه به زودی با نهایی شدن سهم فاینانس قطعی و برای مناقصه ارایه خواهد شد.

زرگر اظهار داشت: برای احداث ۴ طرح سد‌سازی برنده‌های مناقصه مشخص و قرارداد تجاری آن بسته شده است و پس از تصویب شورای اقتصاد وزارت نیرو در یك زمان معقول عملیات اجرایی كار را آغاز خواهد كرد.

وی ادامه داد: ۵ سد دیگر نیز آماده است كه اگر سهمیه فاینانس آن امسال مشخص و ابلاغ شود مناقصه بین‌المللی آن انجام و كار را شروع خواهیم كرد.

● اسامی سدهای برنده شده در مناقصه

زرگر گفت: سد رامین در زنجان با حجم مخزن ۱۰ میلیون متر مكعب، سد باغان در بوشهر با حجم مخزن ۳۵ میلیون متر مكعب و سد دهرود در فارس با حجم مخزن ۲۲۶ میلیون متر مكعب طرح‌هایی هستند كه احداث آنها از طریق فاینانس جدی‌تر است.

● اسامی كشورهای برنده در مناقصه

زرگر گفت: فاینانسرهایی (تامین‌كننده منابع مالی خارجی) كه در مناقصه احداث سد برنده شده و با آنها قرارداد تجاری بسته شده است از كشورهای مالزی، اتریش، روسیه و چین بوده است.