بر اساس طرح دولت تاجیکستان، در محل مجسمه ۸۱ ساله لنین در پارک مرکزی دوشنبه، مجسمه رودکی نصب می شود.

به گزارش ایسنا، در پی نگرانی کمونیست های تاجیکستان برای سرنوشت مجسمه لنین، عبدالعلی عبدالله یف - رییس کمیسیون نظارت حزب کمونیست تاجیکستان - گفته است که مقامات این حزب از امام علی رحمانف - رییس جمهور تاجیکستان - درخواست کردند که اجازه انتقال آخرین مجسمه لنین از پارک مرکزی پایتخت را به ساختمان کمیته مرکزی این حزب صادر کند.

به گفته او، همه هزینه های این انتقال و نگهداری مجسمه از محل اعتبارات حزب تامین خواهد شد.

نووستی نوشته است: در حال حاضر پارک مرکزی پایتخت که این مجسمه در آن نصب شده حال تعمیر است و امور احیای آن در سپتامبر سال ۲۰۰۸ یعنی در سالگرد ۱۱۵۰ سالگی رودکی - شاعر فارسی - به پایان خواهد رسید.

مجسمه لنین نخستین بنای یادبود در تاجیکستان محسوب می شود که در سال ۱۹۲۶ احداث شده است.

این مجسمه برنزی کپی مجسمه ای است که در سن پترزبورگ قرار دارد و تنها مجسمه ای از لنین به شمار می رود که بعد از فروپاشی شوروی سابق در شهر دوشنبه باقیمانده است.