تصویربرداری فیلم مستند "بوی جوی مولیان" درباره‌ زندگی "رودكی" شاعر ایرانی در ‌تاجیكستان به‌پایان رسید. ‌‌

‌به گزارش ایسنا، تصویربرداری این فیلم مستند به‌تهیه‌كنندگی "مركز گسترش سینمای مستند ‌وتجربی" به كارگردانی "مهدی بمانی" كه از ابتدای ماه گذشته، در شهرهای دوشنبه و پنجه‌كین ‌تاجیكستان آغاز گردیده بود، در روستای پنج‌رود كه زادگاه رودكی است، به‌پایان رسید. مستند ‌بوی جوی مولیان، زندگی و شرح احوال ابوعبدالله جعفرابن محمد رودكی، پدر شعر فارسی را به تصویر می‌كشد.‌‌ ‌