مجسمه‌های ژولی از قصابی به نگارخانه‌ ماه مهر می‌روند.‌‌

به گزارش ایسنا، حسن رازقندی، پرفورمنس یكروزه‌اش را با مجسمه‌ها و حجم‌هایی جدید، برای ‌نمایش عمومی با اتفاقات مفهومی همراه می‌كند. او می‌خواهد هنر جدید خود را در ورودی‌ها، ‌محوطه‌های داخلی، حیاط و لابی مجموعه‌ ماه مهر عرضه كند، به گونه‌ای كه همه‌ مجموعه را ‌دربر ‌گرفته و درگیر كند. ‌ ‌رازقندی ۱۶ دقیقه فیلم پرفورمنس قصابی را به‌صورت ویدیو آرت به‌صورت دایمی تا پایان ‌نمایشگاهش كه از ۲۸ آبان ماه تا هشتم آذر در نگارخانه ماه مهر پابرجاست،به‌نمایش می‌گذارد.‌‌