پنجمین دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران با موضوع «صلح، زندگی و افق آینده» روز ۳۰ آبان ماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح می شود.

روابط عمومی موزه هنرهای معاصر اعلام كرد دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همكاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی پنجمین دوسالانه مجسمه سازی را با تم صلح، زندگی و افق آینده در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می كند. بهروز دارش، حمید شانس و سعید شهلاپور داوران ایرانی و رابرت سی مورگان و سون جونگ داوران خارجی پنجمین دوسالانه مجسمه سازی تهران هستند. طاهر شیخ الحكمایی، بهروز دارش، حمید رضایی، رضا قره باغی، ایرج محمدی، سیدمجتبی موسوی و پریسا خضابی اعضا شورای سیاستگذاری، رضایی، شانس، قره باغی، ایرج محمدی و دارش عضو شورای انتخاب و شیخ الحكمایی، خضابی و موسوی شورای دبیران پنجمین دوسالانه مجسمه سازی تهران هستند.