نمایشگاه مروری بر آثار هانیبال الخاص ساعت ۱۷ روز ۲۵ آبان ماه امسال در گالری باران افتتاح می شود. به گزارش مهر، این نمایشگاه شامل تعدادی از طراحی ها و نقاشی های این هنرمند براساس اشعار فروغ و شاملو است. آخرین آثار وی سری تابلوهایی است كه تاریخچه زندگی قوم آشور را نشان می دهد و به دلیل بزرگ بودن قطع این آثار ماكت آنها در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه به مدت دو هفته در گالری باران برپاست.