معاون آب و آبفای وزارت نیرو از حضور سرمایه گذاران چینی و تركیه ای در ساخت سدهای بختیاری و خرسان خبر داد و گفت: این دو سد به ترتیب با سرمایه گذاری ۱‎/۲ میلیارد یورو و ۳۰۰ میلیون یورویی در ایران ساخته می شود.

رسول زرگر با اعلام این مطلب گفت: مذاكرات برای ساخت این سدها با سرمایه گذاران كشورهای مذكور درحال انجام است. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: اولویت وزارت نیرو ساخت سد رودبار لرستان بود كه خوشبختانه قرارداد فاینانس آن هفته گذشته با سرمایه گذاران چینی به امضا رسید؛ این در حالی است كه قرارداد سد رودبار لرستان به ارزش ۳۰۰میلیون یورو با كنسرسیومی متشكل از شركت های ایرانی وچینی منعقد شده است. وی تصریح كرد: پس از امضای قرارداد سد رودبار لرستان، هدف ما ساخت سدهای «بختیاری و خرسان» است كه در این راستا چند شركت از كشورهای مختلف برای سرمایه گذاری به وزارت نیرو رجوع كرده و مذاكرات با آنها شروع شده است. به گفته زرگر، ساخت سدهای برق آبی به بالای ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. سد بختیاری پس از ساخت با ۳۱۵متر ارتفاع، بلندترین سد جهان خواهد بود.