خلاقیت باید در آثار هنری اصل قرار گیرد و اگر هنرمند با نگاهی نو به موضوع بنگرد، می تواند در انتقال مفاهیمی چون «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» موفق شود.

علی اكبر ابراهیمی نژاد؛ نقاش؛ در گفت وگو با ایكنا با بیان این مطلب اظهار داشت: «هنری در توسعه اتحاد ملی و انسجام اسلامی موفق خواهدبود كه همراه با خلاقیت و نوآوری باشد و حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد در غیر این صورت اثر هنری تاثیری در اجتماع نخواهد داشت. »

وی با اشاره به حضور جوانان در عرصه های مختلف از جمله هنر گفت: «هنرمندی كه پر از جوش و خروش است می تواند در هر زمینه ای فعالیت كرده و موفق شود به همین دلیل باید به جوانان توجه ویژه ای داشت و زمینه را برای فعالیت های آنان مهیا كرد. » این نقاش خواستار تشویق هنرمندان از جانب مسئولان فرهنگی شد و عنوان كرد: «مسئولان می توانند اسباب دلگرمی هنرمندان را فراهم كنند و آنان را تحت حمایت خود قرار دهند در غیر این صورت هنرمندان با دلسرد شدن از دولت ممكن است به بیگانگان پناه برند. » ابراهیمی نژاد ادامه داد: «مسئولان فرهنگی جامعه باید به كارهای جوانان بها داده و با صداقت و احترام با آنها برخورد كنند، زیرا اگر صداقت در رفتار مسئولان نباشد، جوانان به مرور از ارزش هایی كه نظام در پی گسترش آن است، فاصله می گیرند در ضمن باید توجه داشت كه كار هنری با بخشنامه اجرا نمی شود و هنرمند باید خود به خلق اثر مایل باشد. »این هنرمند نقاش افزود: «ارزش هنر و هنرمند به تأثیرگذاری آن در جامعه است و اگر هنرمندی توان اثربخشی در اجتماع را نداشته باشد، كار او زیر سوال می رود. »