سدماملو در دی ماه آبگیری می شود و بهره برداری از این سد ۳ تا ۴ ماه بعد از آبگیری خواهد بود. غلامرضا عابدینی مجری طرح سد ماملو گفت: عملیات اجرایی سد ماملو به صورت كلی ۷۰ درصد و به صورت پیشرفت در بدنه سد ۷۵ درصد بوده است.مجری طرح سد ماملو افزود: با توجه به میزان پیشرفت كنونی، پیش بینی می شود كه سد ماملو اول دی ماه سال جاری آبگیری شود كه این مرحله قبل از بهره برداری از سد است. وی مشكل اصلی سد ماملو را كمبود منابع مالی عنوان و تصریح كرد: در صورت عدم تامین اعتبارات از سوی مسئولان، این سد در زمان مذكور به آبگیری نمی رسد، چرا كه هم اكنون نیز در كارگاه سد با مشكل منابع مالی برای ادامه كار مواجه هستیم؛ این درحالی است كه تاكنون سد ماملو ۴ میلیارد تومان بدهی دارد.

به گفته وی، سد ماملو برای رسیدن به مرحله آبگیری یك میلیارد تومان كمبود اعتبار دارد، ضمن اینكه تاكنون۴۵۰ میلیارد ریال برای احداث این سد هزینه شده است. مجری طرح سد ماملو افزود: شهرك های جنوب شرق تهران در صدد هستند تا بخشی از آب این سد را برای شرب خود تخصیص دهند كه البته هنوز محقق نشده است . این درحالی است كه این سد ۹۰ میلیون مترمكعب از نیاز آب شرب تهران و ۱۵۰ میلیون مترمكعب از نیاز كشاورزان قزوین را تامین می كند.عابدینی آغاز عملیات اجرایی را در سال ۸۱ ذكر و اظهار داشت: عملیات اجرایی بدنه باید تا ۵ سال از زمان شروع عملیات اجرایی تمام می شد.